Missie en visie

Missie Aksanté

1. Werkterrein

Aksanté richt haar aandacht op het Zuiden en ondersteunt projecten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Momenteel is Aksanté actief in Congo en India. De vzw werkt daar samen met lokale partners. Aksanté biedt ondersteuning aan projecten op korte of lange termijn. De focus ligt op samenwerken met lokale partners: zij ondersteunt gemotiveerde organisaties en gemeenschappen in hun ontwikkeling, zodat deze in de toekomst een contextueel goede levensstandaard kunnen handhaven.

 

De inhoud van de projecten en de regio’s zijn zeer uiteenlopend. Wat de projecten van Aksanté gemeen hebben is hun kleinschaligheid. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten de mogelijkheid hebben om in de toekomst zelfvoorzienend te worden. Aksanté onderzoekt samen met de lokale partner de sterktes van gemeenschappen op lange termijn. We vinden het belangrijk om steeds de lokale  economie te ondersteunen: onze partner koopt het nodige materiaal ter plaatse aan.

 

2. Bestaansrecht

De vzw biedt beloftevolle partners in het Zuiden de kans om zichzelf te ontplooien ten dienste van zichzelf en van de gemeenschap. Aksanté reikt hiertoe de (financiële) middelen aan. Dit gebeurt vanuit het principe van herverdeling: door geld uit het Noorden te laten doorstromen naar het Zuiden, krijgen partners de mogelijkheden waar ze recht op hebben. Aksanté denkt samen met de partner na over de opzet, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van projecten. In deze internationale samenwerking staan wij op gelijke voet met de partner.

In België organiseert Aksanté sensibiliserende activiteiten voor een ruim publiek. Hiermee vestigt ze  de aandacht op thema’s uit landen waarin ze actief is. Op die manier wordt er gewerkt aan het vergroten van de mondiale bewustwording. Aksanté wordt volledig gedragen door vrijwilligers.

 

3. Normen, waarden en overtuigingen

Aksanté ziet de mogelijkheden van haar partners en geeft hen dat extra duwtje in de rug om zich te ontplooien. Zij staat haar partners bij met financiële steun en eventueel met kennis. Het is de bedoeling om onafhankelijkheid te creëren: door de financiële input, in de vorm van bijvoorbeeld een startkapitaal, wordt er door middel van inkomensgenererende activiteiten zelfredzaamheid gecreëerd. Op die manier maakt Aksanté zichzelf op termijn overbodig.

Aksanté hecht belang aan een evenwichtige en eerlijke samenwerking: samen met de partners werkt Aksanté naar een gemeenschappelijk doel toe, vanuit de overtuiging dat men samen tot betere resultaten komt. Deze gelijkwaardige samenwerking is leerrijk voor beide partners.

Alertheid en leergierigheid zijn belangrijke waarden bij Aksanté: kritisch denken over de projecten en hun context is onontbeerlijk. Het Aksanté-team zoekt steeds samen met de partners naar creatieve oplossingen, waarbij respect voor elkaars denkbeelden belangrijk is.

“Echte ontwikkeling bestaat uit het beste uit jezelf halen” M. Gandhi.